Política de Privacitat

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE), OLIS MIFERS SA informa que és el propietari de la www.olismifers.com. D’acord amb els requisits de l’article 10 de la referida llei, OLIS MIFERS SA informa les següents dades:

El titular de la web és OLIS MIFERS SA, amb CIF A58529124 i domicili social al carrer Josep Tapiolas, 145 , 08226 TERRASSA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el volum 9302,llibre 8502, secció 2a, full núm 112635, i inscripció 2ª. L’adreça de correu electrònic de contacte és: olismifers@olismifers.com.

USUARI i REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del lloc web d’OLIS MIFERS SA atribueix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’OLIS MIFERS SA, totes les condicions d’ús establertes sense perjudici a l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’OLIS MIFERS SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a :

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis, i dades ofertes per OLIS MIFERS SA contràriament al disposat per les presents condicions. La Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que qualsevol altra manera pot suposar lesions dels drets a tercers o del ,mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXCEPCIONS DE RESPONSABILITAT

OLIS MIFERS SA no és responsable pel contingut dels llocs web que l’usuari pugui accedir mitjançant els enllaços proporcionats en la seva pàgina web i declara que en cap cas seran examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut dels altres llocs Web de la xarxa. Així mateix, garanteix la disponibilitat tècnica, precisió, veracitat, validesa o legalitat de llocs no de propietat que es pugui accedir per enllaços.

OLIS MIFERS SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel lloc web. Com a resultat, OLIS MIFERS SA no es fa responsable, en cap cas, danys i perjudicis que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

MODIFICACIONS

OLIS MIFERS S.A. es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns, sense previ avís, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se mitjançant la pàgina web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobi publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), OLIS MIFERS SA informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa a través dels formularis de llocs en les seves pàgines, seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’OLIS MIFERS SA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, OLIS MIFERS SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a l’adreça: Carrer ALMERIA,69 , 08226 TERRASSA (BARCELONA).

Mentre que l’usuari no comuniqui el contrari OLIS MIFERS SA, entendrà que les seves dades no s’ha modificat,que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació a OLIS MIFERS SA i que OLIS MIFERS SA té el consentiment per utilitzar-les per poder mantenir la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL i INDUSTRIAL

OLIS MIFERS SA per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en la mateixa a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, sotware o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament) (accés i ús, etc.), propietat d’OLIS MIFERS SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per la legislació espanyola, sent aplicable a ells la normativa espanyola i comunitària en aquest camp i els tractats internacionals subscrits per Espanya

Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, paràgraf 2, de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat d’execució de la totalitat o part dels continguts d’aqueta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol dispositiu i per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització d’OLIS MIFERS SA.

ACCIONS LEGALS,LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

OLIS MIFERS SA es reserva, també presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d’aquests termes i condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d aplicació en el territori espanyol. En el cas d’haver-hi qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a als tribunals ordinaris, complint amb les normes sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit. OLIS MIFERS SA està domiciliada a BARCELONA, Espanya.